Motore Brushless Sensorless Razer X8.2 1850kv 1 8 5,5 Turn