Tamiya TA05 VDF Drift Chassis Kit, Item 84132, NIB